Нийт магистрант, докторант нарын анхааралд

Судлаач сонгон шалгаруулна. НЭМС-ийн Эрүүл мэндийн бодлогын тэнхимд хэрэгжсэн, хэрэгжиж байгаа дараах 2 төсөлд магистрант, докторант нарыг сонгон шалгаруулна. Үүнд: Агаарын бохирдлын эрүүл мэнд, эдийн засгийн нөлөөлөл төсөлд 1 докторант Энэхүү төсөл нь 2020-2021 онд АШУҮИС-ийн ШУТДС-ийн дэмжлэгтэй хэрэгжиж байгаа. Дэлгэрэнгүй