Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2022 оны 04 дүгээр сарын ээлжит хурал 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-нд болно.

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 04 дүгээр сарын ээлжит хурал 2022.04.29-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана. АШУҮИС-ийн эрдмийн чуулган-64 НЭГДСЭН ХУРАЛДААН-тай давхцаж байгаа тул  7 хонгоор хойшлон 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдөр болохоор боллоо. Хурлын бүртгэлийн 2022.04.22-ны 17:00 Дэлгэрэнгүй