Доктор

АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн сургалтын үйл ажиллагааг АШУҮИС-ийн захирлын 2021 оны 02 сарын 09 өдрийн А/28 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ-аар зохицуулна. Магистр, докторын сургалтын элсэлт нь 2 үе шаттай байна.


Докторант төгсөлтийн сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журмын 7.12 заалтыг баримтлан судалгааны ажлыг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

 1. Мэргэжлийн тэнхимийн хурал:
  • Судалгааны ажлын сэдэв,
  • Судалгааны ажлын арга аргачлал,
  • Судалгааны ажлын удирдагч багш, зөвлөх багш томилуулах
 2. Бүрэлдэхүүн сургуулийн эрдмийн зөвлөл:
  • Судалгааны ажлын сэдэв,
  • Судалгааны ажлын арга аргачлал,
  • Судалгааны ажлын удирдагч багш, зөвлөх багш томилуулан БАТЛУУЛАХ
 3. Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны хуралдаанаар судалгаа эхлэх ЗӨВШӨӨРӨЛ авах:
  • 7.12.8 Судалгааны ажлын үр дүнгээр хөндлөнгийн хянан магадлагаа хийгддэг мэргэжлийн олон улсын сэтгүүлд АШУҮИС-ийн нэр дээр 1-р зохиогчоор 2 ба түүнээс дээш өгүүлэл хэвлүүлсэн байна. Үүний нэг нь Web of science, Scopus, PubMed мэдээллийн санд бүртгэлтэй сэтгүүлд ЭСВЭЛ Central Asian Journal of Medical Sciences-д хэвлүүлсэн байна.
  • 7.12.9 Судалгааны үр дүнгээр дотоодын сэтгүүлд 2 ба түүнээс дээш өгүүлэл хэвлүүлнэ. Үүний нэг нь Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухаан сэтгүүлд хэвлүүлсэн байна.
 4. Мэргэжлийн JOURNAL CLUB, тэнхимийн хурал:
  • Судалгааны ажлын явцын хэлэлцүүлэг
 5. Бүрэлдэхүүн сургуулийн эрдмийн зөвлөл:
  • Судалгааны ажлын явцын үр дүнг БАТЛУУЛАХ
 6. Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны хуралдаанаар судалгааны ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчөөгүй хэмээх ДҮГНЭЛТ:
 7. Судалгааны ажлын нэр томьёоны зөвлөлийн хурал:
 8. Магадлан шинжээчийн комиссын багийн дүнгэлт:
  • Бүрдүүлэх материалыг (жагсаалтын 1-14)   ЭНД ДАРЖ үзнэ үү
 9. Анагаах ухааны докторын зэргийн урьдчилсан хамгаалалт
 10. Анагаах ухааны докторын зэргийн жинхэнэ хамгаалалт
  • Жинхэнэ хамгаалалтад орсны дараа бүрдүүлэх материал (жагсаалтын 17-24) -ын жагсаалтыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Илтгэх хуудасны загвар файлыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.

Докторын зэргээ амжилттай хамгаалсан суралцагч нар ЭНД ДАРЖ хамгаалалтын дараах бүртгэлийг хийнэ үү