Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2022 оны 06 дугаар сарын нэмэлт хурал 2022 оны 06 дугаар сарын 22-нд болно.

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 06 дугаар сарын нэмэлт хурал 2022.06.22-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана. Хурлын бүртгэлийн 2022.06.20-ны 17:00 цагт тасалбар болгохыг анхаарна уу. Жич: бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу бүрэн гүйцэт submit хийнэ үү. Судалгааны зөвшөөрөл авах суралцагч нар ЭНД дарх Дэлгэрэнгүй