Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2023 оны 12 дугаар сарын ээлжит хуралдаан 2023 оны 12 дугаар сарын 15-нд болно.

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 12 дугаар сарын ээлжит хуралдаан 2023.12.15-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана. Тиймээс бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу бүрэн гүйцэт submit хийнэ үү. Хурлын бүртгэлийн 2023.12.12-ны 17:00 цагт тасалбар болгохыг анхаарна уу. Жич: бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу Дэлгэрэнгүй

Өргөдөл хүлээн авах хугацаанд өөрчлөлт орлоо.

АШУҮИС-ийн 2023-2024 оны магистр, докторын зэрэг гардуулах “ЭРДМИЙН БАЯР”-ийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан өргөдөл хүлээн авах хугацааг 12 сарын 6 өдөр болгон өөрчлөлт оруулсан тул  хаврын хичээлийн жилд төгсөлтийн сургалтаас чиглэл солих, суралцах эрхээ сэргээлгэх, сургалтаас түр чөлөөлөгдөх, сургалтаас бүр чөлөөлөгдөх Дэлгэрэнгүй

Өргөдөл хүлээн авч эхэллээ.

АШУҮИС-ийн 2023-2024 оны хаврын хичээлийн жилд төгсөлтийн сургалтаас чиглэл солих, суралцах эрхээ сэргээлгэх, сургалтаас түр чөлөөлөгдөх, сургалтаас бүр чөлөөлөгдөх суралцагчдын өргөдлийг 2023 оны 11 дүгээр сарын 16-с 12 дугаар сарын 11-ны өдрийг хүртэл хүлээн авах тул суралцагсад өргөдөлийг Эрдмийн сургуулийн Дэлгэрэнгүй

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2023 оны 11 дүгээр сарын ээлжит хуралдаан 2023 оны 11 дүгээр сарын 24-нд болно.

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 11 дүгээр сарын ээлжит хуралдаан 2023.11.24-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана. Тиймээс бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу бүрэн гүйцэт submit хийнэ үү. Хурлын бүртгэлийн 2023.11.21ны 17:00 цагт тасалбар болгохыг анхаарна уу. Жич: бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу Дэлгэрэнгүй