Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын ээлжит хуралдаан 2022 оны 12 дугаар сарын 16-нд болно.

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 12 дугаар сарын ээлжит хуралдаан 2022.12.16-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана. Тиймээс бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу бүрэн гүйцэт submit хийнэ үү. Хурлын бүртгэлийн 2022.12.13-ны 17:00 цагт тасалбар болгохыг анхаарна уу. Жич: бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу Дэлгэрэнгүй