Мэдээ, мэдээлэл

Эрхэм зорилго

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Төгсөлтийн Сургалтын Бодлого Зохицуулалтын Газар нь шинжлэх ухаанд шинэ мэдлэг бүтээх, мэдлэгийг баялаг болгох сургалт, эрдэм шинжилгээ судалгаа, өндөр технологи хосолсон судалгааны цогцолбор болох зорилгын хүрээнд ажиллаж байна.