СУДАЛГААНЫ ЁС ЗҮЙН ХЯНАЛТЫН ХОРООНЫ 6-Р САРЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 6-р сарын ээлжит хурал 2021.06.04-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана. Тус хурлаар орох магистрант, докторант, судлаач нар бүртдүүлэх материалыг бүрэн гүйцэт бүрдүүлэн ЦАХИМ бүртгэлийг заавал хийж тухайн хурлаар хэлэлцэгдэхийг анхаарана уу. Хурлын бүртгэлийн 2021.06.02-ны 17:00 Дэлгэрэнгүй

СУДАЛГААНЫ ЁС ЗҮЙН ХЯНАЛТЫН ХОРООНЫ 5 ДУГААР САРЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ 5-Р САРЫН 21-НЫ ӨДӨР ЦАХИМААР БОЛНО

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны ээлжит хурал 2021.05.21-ны өдөр цахим хурлаар дараах ажлуудыг хэлэлцэх болно. Судалгааны зөвшөөрөл авах суралцагч нар ЭНД дарх харна уу Судалгааны дүгнэлт авах суралцагч нар ЭНД дарж харна уу

Нийт магистрант, докторант нарын анхааралд

Судлаач сонгон шалгаруулна. НЭМС-ийн Эрүүл мэндийн бодлогын тэнхимд хэрэгжсэн, хэрэгжиж байгаа дараах 2 төсөлд магистрант, докторант нарыг сонгон шалгаруулна. Үүнд: Агаарын бохирдлын эрүүл мэнд, эдийн засгийн нөлөөлөл төсөлд 1 докторант Энэхүү төсөл нь 2020-2021 онд АШУҮИС-ийн ШУТДС-ийн дэмжлэгтэй хэрэгжиж байгаа. Дэлгэрэнгүй

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 05 дугаар сарын ээлжит хурал

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны ээлжит хурал 2021.05.21-ны өдөр цахим хуралдана. Хурлын бүртгэлийн 2021.05.18-ны 17:00 цагт тасалбар болгох бөгөөд 18-ны өдрөөс хойш бүртгүүлсэн хүмүүс дараагийн хурал орохыг анхаарна уу. Судалгааны зөвшөөрөл авах бол ЭНД дарж,  бүртгүүлсэн эсэхээ ЭНД дарж харна Дэлгэрэнгүй