Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 05 дугаар сарын ээлжит хурал

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны ээлжит хурал 2021.05.21-ны өдөр цахим хуралдана. Хурлын бүртгэлийн 2021.05.18-ны 17:00 цагт тасалбар болгох бөгөөд 18-ны өдрөөс хойш бүртгүүлсэн хүмүүс дараагийн хурал орохыг анхаарна уу. Судалгааны зөвшөөрөл авах бол ЭНД дарж,  бүртгүүлсэн эсэхээ ЭНД дарж харна Дэлгэрэнгүй