Дүгнэлт

 • Ёс зүйн дүгнэлт:

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

 1. Ёс зүйн дүгнэлт гаргахыг хүссэн өргөдөл
 2. Диссертаци
 3. Судалгааны явцын болон төгсгөлийн шатны товч тайлан
 4. Судалгааны ёс зүйн асуудалтай холбоотой товч танилцуулга
 5. Гарын үсэг бүхий таниулсан зөвшөөрлийн хуудсууд
 6. Ёс зүйн зөвшөөрөл авсан хурлын тэмдэглэл
 7. Магистрант бол тэнхимийн хурлын протокол, Докторант бол эрдэмтдийн зөвлөлийн эцсийн дүнг хэлэлцсэн хурлын протокол
 8. Судалгаа хийсэн нь үнэн, ёс зүйн зөрчил үгүй бүхий байгууллага, эмнэлгийн албан тоот
 9. Мэдэгдэх хуудас (Тухайн сарын хурлаар орохыг веб хуудсаас харах )
 10. Төлбөр төлсөн баримт

Жич: Та онлайн бүртгэлд бүртгүүлсэн байх ба бүртүүүлсэний дараа материалыг PDF- файлд оруулан (СЁЗХХ-ны гишүүдэд) irb.group@mnums.edu.mn хаягаар илгээнэ үү

– Хурал цахимаар болох ба тус хурлаар бүрдүүлэх материалыг бүрэн ирүүлсэн магистрант, докторантын ажлыг хэлэлцэх ба хуралд зөвхөн ёс зүйн хорооны гишүүд оролцож хурлын шийдвэрийг гаргана. Хурал болсон өдрийн дараа 7 хонгийн ЛХАГВА гаригт веб хуудсанд хурлын тэмдэглэлийг байршуулна.

Судалгааны ажлын ДҮГНЭЛТ авах бол ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү