Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын ээлжит хурал 2021 оны 10 дугаар сарын 22-нд болно.

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 10 дугаар сарын ээлжит хурал 2021.10.22-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана. Хурлын бүртгэлийн 2021.10.19-ны 17:00 цагт тасалбар болгох бөгөөд 2021.10.19-ны өдрөөс хойш бүртгүүлсэн хүмүүс дараагийн 11 дүгээр сарын ээлжит хуралд орохыг анхаарна уу. Судалгааны зөвшөөрөл Дэлгэрэнгүй

Докторын III-р дамжааны мэргэшүүлэх хичээлийн хуваарь

Эмнэлзүйн анагаахын ухааны чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу. Био-Анагаах ухааны чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу. Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу. Эм зүйн чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу. Нүүр ам Дэлгэрэнгүй