Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын ээлжит хурал 2021 оны 10 дугаар сарын 22-нд болно.

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 10 дугаар сарын ээлжит хурал 2021.10.22-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана.

Хурлын бүртгэлийн 2021.10.19-ны 17:00 цагт тасалбар болгох бөгөөд 2021.10.19-ны өдрөөс хойш бүртгүүлсэн хүмүүс дараагийн 11 дүгээр сарын ээлжит хуралд орохыг анхаарна уу.

Судалгааны зөвшөөрөл авах суралцагч нар ЭНД дарх харна уу

Судалгааны дүгнэлт авах суралцагч нар ЭНД дарж харна уу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *