Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2023 оны 04 дүгээр сарын ээлжит хуралдаан 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-нд болно.

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 04 дүгээр сарын ээлжит хуралдаан 2023.04.21-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана. Тиймээс бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу бүрэн гүйцэт submit хийнэ үү. Хурлын бүртгэлийн 2023.04.118-ны 17:00 цагт тасалбар болгохыг анхаарна уу. Жич: бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу Дэлгэрэнгүй

АШУҮИС-ийн төгсөлтийн сургалтад суралцагсдад зориулсан өдөрлөг

АШУҮИС-ийн төгсөлтийн сургалтад суралцагсдад зориулсан өдөрлөгийг 2023 оны 03-р сарын 27-ны Даваа гарагийн 14:30 цагт Эрдмийн сургуулийн 9 тоот танхимд зохион байгуулагдана. Өдөрлөгийн зорилго : Төгсөлтийн сургалтад суралцагсдад эрдэм шинжилгээний ажлын сэдэв, удирдагч, судалгааны ажилд зарцуулагдах зардлыг олоход тусалж хугацаандаа Дэлгэрэнгүй

“НЕЙРОСАЙНСЫН ҮНДСЭН ТЕХНИКТ СУРАЛЦАХУЙ: ТАРХИЙГ СУДЛАХ АРГАЧЛАЛ” сэдэвт сургалтад хамрагдахыг урьж байна.

Онол, дадлага хосолсон энэхүү сургалтад эрдэм шинжилгээ , судалгааны ажил хийж байгаа болон хийх гэж төлөвлөж байгаа эрдэмтэн судлаач, магистрант, докторант мөн тархи, мэдрэл, сэтгэц судлалын эмч судлаач сонирхсон хүн бүр оролцож боно.  Сургалтын ач холбогдол:  Гадаад, дотоодод судалгаа хийж Дэлгэрэнгүй

Төгсөлтийн сургалтын 2022-2023 оны хаврын элсэлтийн хичээлийн хуваарь

2022-2023 оны хичээлийн жилийн хаврын элсэлтийн докторын сургалтын хичээлийн хуваарийг ЭНД дарж харна уу Докторын сургалтын анги хэсгийн хуваарилалтыг ЭНД дарж хана уу 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хаврын элсэлтийн танхимын магистрын сургалтын хичээлийн хуваарь, танхимын магистрын сургалтын анги хэсгийн хуваарилалтыг  ЭНД дарж харна уу.

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2023 оны 03 дугаар сарын ээлжит хуралдаан 2023 оны 03 дугаар сарын 17-нд болно.

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 03 дугаар сарын ээлжит хуралдаан 2023.03.17-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана. Тиймээс бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу бүрэн гүйцэт submit хийнэ үү. Хурлын бүртгэлийн 2023.03.14-ны 17:00 цагт тасалбар болгохыг анхаарна уу. Жич: бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу Дэлгэрэнгүй