Төгсөлтийн сургалтын 2022-2023 оны хаврын элсэлтийн хичээлийн хуваарь

2022-2023 оны хичээлийн жилийн хаврын элсэлтийн докторын сургалтын хичээлийн хуваарийг ЭНД дарж харна уу

Докторын сургалтын анги хэсгийн хуваарилалтыг ЭНД дарж хана уу

2022-2023 оны хичээлийн жилийн хаврын элсэлтийн танхимын магистрын сургалтын хичээлийн хуваарь, танхимын магистрын сургалтын анги хэсгийн хуваарилалтыг  ЭНД дарж харна уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *