Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2023 оны 10 дугаар сарын ээлжит хуралдаан 2023 оны 10 дугаар сарын 20-нд болно.

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 10 дугаар сарын ээлжит хуралдаан 2023.10.20-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана. Тиймээс бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу бүрэн гүйцэт submit хийнэ үү. Хурлын бүртгэлийн 2023.10.16-ны 17:00 цагт тасалбар болгохыг анхаарна уу. Жич: бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу Дэлгэрэнгүй