ЭМ ЗҮЙН САЛБАРЫН ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН–63

Эрхэм хүндэт багш, эрдэмтэн судлаачид Та бүхнийг “Эрдмийн чуулган–63” ЭМ ЗҮЙН САЛБАР ХУРАЛДААНД оролцохыг урьж байна. Хуралдаан 2021 оны 04 сарын 13-ны Мягмар гарагт цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдана.  Бүх илтгэлийн хураангуй “ЭМ ЗҮЙН САЛБАРЫН ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН–63” эмхэтгэлд хэвлэгдэнэ. Тус салбар хуралдаанд хэлэлцүүлэх илтгэлийг комиссын шийдвэрээр сонгох ба хэлэлцсэн илтгэлээс шилдэг 3, Дэлгэрэнгүй

ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН– 63” АНАГААХ УХААНЫ ЭМНЭЛЗҮЙН САЛБАР ХУРАЛДААНЫ ИЛТГЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА

Эрхэм хүндэт эрдэмтэн багш, судлаачид Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе, “ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН– 63”  АНАГААХ УХААНЫ ЭМНЭЛЗҮЙН САЛБАР ХУРАЛДААНД эрдэм шинжилгээний илтгэл болон эмнэлзүйн ховор тохиолдл хүлээн авах хугацааг эрдэмтэн судлаачдын хүсэлтээр  2021 оны 3-р сарын 29-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл хүлээж авна.  Хуралдаан 2021 оны 04 дүгээр сарын Дэлгэрэнгүй

Анагаах ухааны Эмнэлзүйн салбарын“ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН-63” хуралдаанд оролцохыг урьж байна.

“Эрдмийн чуулган-63” Эмнэлзүйн салбарын хуралдаан 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр зохион байгуулагдана.  Та бүхнийг эрдмийн чуулганд идэвхитэй оролцохыг урьж, илтгэлийн хураангуй бичих заавар,  хураангуй хүлээн авах тухай мэдээллийг хүргэж байна. Илтгэлийн хураангуй болон эмнэлзүйн ховор  тохиолдлыг бичих заавар  Дэлгэрэнгүй