Бидний тухай

Эрхэм зорилго:

Сургалт, эрдэм шинжилгээ судалгаа хосолсон, шинжлэх ухаанд шинэ мэдлэг бүтээх, мэдлэгийг баялаг болгох эрдэмтэн, судлаачдыг төрүүлсэн судалгааны их сургуулийг хөгжүүлэх

АШУҮИС нь магистрын танхим болон магистрын цахим сургалт, докторын сургалтыг Эмнэлзүйн анагаах ухаан, Уламжлалт анагаах ухаан, Нийгмийн эрүүл мэнд, Нүүр ам судлал, Био-анагаах ухаан, Сувилахуй, Эм зүйн чиглэлээр төгсөлтийн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

 • Магистр ба докторын зэргийн 55 хөтөлбөрөөр сургалт зохион байгуулж нэгдсэн удирдлагаар хангах
 • Магистр ба докторын сургалтын элсэлт, төгсөлтийг зохион байгуулах
 • Магистр ба докторын сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрийг шинэчлэх, батлуулах
 • Хөтөлбөрийг гадаад, дотоодын магадлан итгэмжлэх эрх бүхий байгууллагаар магадлан итгэмжлүүлэх ажлыг зохион байгуулах
 • Гадаад суралцагчдын сургалтыг зохион байгуулах
 • АШУҮИС-ийн судалгааны тэргүүлэх чиглэлтэй уялдуулан докторын дараах судалгааг зохион байгуулах
 • Магистрант, докторант, докторын дараах судлаач болон удирдагчтай гурвалсан гэрээ байгуулах
 •  Магистр ба докторын ажлын урьдчилсан хэлэлцүүлэгт орох зөвшөөрөл өгөх
 • Суралцагчдийг АШУҮИС болон ДБУМ системд бүртгэлжүүлэх
 • Суралцагчдын шилжилт хөдөлгөөнийг шийдвэрлэх
 • Төгсөлтийн сургалтын багшийн цагийн ачаалал тооцох
 • Сургалтын дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх

Бүрэлдэхүүн:

АУ-ны доктор
Сампил ЦЭНДСҮРЭН

Докторын сургалт хариуцсан ахлах арга зүйч
АШУҮИС-ийн судалгааны ёс зүй хяналтын хорооны нарийн бичгийн дарга

Цахим хаяг: Tsendsuren@mnums.edu.mn


СУ-ны магистр
Хишигжаргал УЯНГА

Магистрын танхимын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

Цахим хаяг: Uyanga.kh@mnums.edu.mn


АУ-ны магистр
Ганбат ЦАЦРАЛТУЯА

Магистрын танхимын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

Цахим хаяг: Tsatsraltuya@mnums.edu.mn


АУ-ны магистр
Батмөнх ГАНБАЯР

Магистрын цахим сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

Цахим хаяг: Ganbayar.b@mnums.edu.mn


Ариунболд МӨНХ-ЭРДЭНЭ

Магистрын цахим сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

Цахим хаяг: Munkherdene.a@mnums.edu.mn