Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2024 оны 04 дүгээр сарын ээлжит хуралдаан 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-нд болно.

удалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 04 дүгээр сарын ээлжит хуралдаан 2024.04.19-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана. Тиймээс бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу бүрэн гүйцэт submit хийнэ үү. Хурлын бүртгэлийн 2024.04.16-ны 17:00 цагт тасалбар болгохыг анхаарна уу. Жич: бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу Дэлгэрэнгүй