Төгсөлтийн сургалтын бодлого зохицуулалтын газрын өргөдөл хүлээн авах тухай

АШУҮИС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилд төгсөлтийн сургалтаас чиглэл солих, суралцах эрхээ сэргээлгэх, сургалтаас түр чөлөөлөгдөх, сургалтаас бүрэн чөлөөлөгдөх суралцагсдын өргөдлийг 2022 оны 12 дүгээр сарын 12-ны өдөр хүртэл хүлээн авах тул суралцагсад өргөдөлөө бичин Эрдмийн сургуулийн 02 тоот Төгсөлтийн сургалтын Дэлгэрэнгүй

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 11 дүгээр сарын ёс зүйн ДҮГНЭЛТ хүссэн магистрант, докторант нарын анхааралд

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 11 дүгээр сарын ээлжит хуралд ДҮГНЭЛТ хүссэн магистрант докторант нар нарийн бичгийн дарга С.Цэндсүрэнтэй 77757575-1025 утсаар яаралтай холбогдоно уу.