Төгсөлтийн сургалтын бодлого зохицуулалтын газрын өргөдөл хүлээн авах тухай

АШУҮИС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилд төгсөлтийн сургалтаас чиглэл солих, суралцах эрхээ сэргээлгэх, сургалтаас түр чөлөөлөгдөх, сургалтаас бүрэн чөлөөлөгдөх суралцагсдын өргөдлийг 2022 оны 12 дүгээр сарын 12-ны өдөр хүртэл хүлээн авах тул суралцагсад өргөдөлөө бичин Эрдмийн сургуулийн 02 тоот Төгсөлтийн сургалтын бодлого зохицуулалтын газарт өгнө үү.

Жич : Өргөдлийг вэбсайтд байршуулсан өргөдлийн маягтийн дагуу бичнэ үү.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *