Элсэлтийн бүртгэл

2022-2023 оны хичээлийн жилийн магистр, докторын сургалтын намрын элсэлт 2022-2023 оны хичээлийн жилийн магистр, докторын сургалтын намрын элсэлтийн бүртгэл 2022.08.25–2022.09.09–ний өдрийн 17:00 цаг хүртэл үргэлжилнэ. Элсэлтийн шалгалт 2022 оны 09 сарын 13-нд цахимаар явагдах ба шалгалтын өмнөх өдөр шалгалт өгөх заавар, шифр, нэвтрэх нэр, Дэлгэрэнгүй

Магистр, докторын II, III дамжааны төлбөр төлөх тухай

2022-2023 оны хичээлийн жил 2022.10.03-нд эхэлнэ. Иймд та төлбөрөө 2022.09.15-ны өдрөөс өмнө төлбөрийн 50 хувийг төлнө үү. Үлдэгдэл төлбөрийг 2023.02.15-наас өмнө төлнө үү. /Төлбөр төлөөгүй тохиолдолд хичээл нээгдэхгүй байхыг анхаарна уу./Төлбөр төлөх заавар : sw.xcloud.mn сайтаар нэвтэрнэ. Нэвтрэх нэр : Дэлгэрэнгүй

Магистр, докторын II, III дамжааны төлбөр төлөх тухай

2022-2023 оны хичээлийн жил 2022.10.03-нд эхэлнэ. Иймд та төлбөрөө 2022.09.15-ны өдрөөс өмнө төлбөрийн 50 хувийг төлнө үү. Үлдэгдэл төлбөрийг 2023.02.15-наас өмнө төлнө үү. /Төлбөр төлөөгүй тохиолдолд хичээл нээгдэхгүй байхыг анхаарна уу./Төлбөр төлөх заавар : sw.xcloud.mn сайтаар нэвтэрнэ. Нэвтрэх нэр : Оюутны код доорх Дэлгэрэнгүй