Элсэлтийн бүртгэл

2021-2022 оны хичээлийн жилийн магистр, докторын сургалтын хаврын элсэлтийн бүртгэл 2022.01.31–2022.02.14–ний өдрийн 17:00 цаг хүртэл үргэлжилнэ. Элсэлтийн шалгалт 2022 оны 02 сарын 17-нд цахимаар явагдах ба шалгалтаас 2 хоногийн өмнө шалгалт өгөх заавар, шифр, нэвтрэх нэр, нууц үгийг цахим шуудангаар Дэлгэрэнгүй

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2021 оны 01 дүгээр сарын ээлжит хурал 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-нд болно.

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 01 дүгээр сарын ээлжит хурал 2021.01.21-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана. Хурлын бүртгэлийн 2021.01.18-ны 17:00 цагт тасалбар болгох бөгөөд 2021.01.18-ны өдрөөс хойш бүртгүүлсэн хүмүүс дараагийн 02 дугаар сарын ээлжит хуралд орохыг анхаарна уу. Судалгааны зөвшөөрөл Дэлгэрэнгүй