Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2021 оны 01 дүгээр сарын ээлжит хурал 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-нд болно.

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 01 дүгээр сарын ээлжит хурал 2021.01.21-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана.

Хурлын бүртгэлийн 2021.01.18-ны 17:00 цагт тасалбар болгох бөгөөд 2021.01.18-ны өдрөөс хойш бүртгүүлсэн хүмүүс дараагийн 02 дугаар сарын ээлжит хуралд орохыг анхаарна уу.

Судалгааны зөвшөөрөл авах суралцагч нар ЭНД дарх харна уу

Судалгааны дүгнэлт авах суралцагч нар ЭНД дарж харна уу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *