Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2024 оны 03 дугаар сарын ээлжит хуралдаан 2024 оны 03 дугаар сарын 22-нд болно.

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 03 дугаар сарын ээлжит хуралдаан 2024.03.22-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана. Тиймээс бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу бүрэн гүйцэт submit хийнэ үү. Хурлын бүртгэлийн 2024.03.19-ны 17:00 цагт тасалбар болгохыг анхаарна уу. Жич: бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу Дэлгэрэнгүй

Төгсөлтийн сургалтын 2023-2024 оны хаврын элсэлтийн хичээлийн хуваарь

2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын элсэлтийн докторын сургалтын хичээлийн хуваарийг ЭНД дарж харна уу Докторын сургалтын анги хэсгийн хуваарилалтыг ЭНД дарж хана уу 2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын элсэлтийн танхимын магистрын сургалтын хичээлийн хуваарь, танхимын магистрын сургалтын анги хэсгийн хуваарилалтыг  ЭНД дарж харна уу. Танхимын Дэлгэрэнгүй