Өргөдөл хүлээн авах тухай

АШУҮИС-ийн 2023-2024 оны намрын хичээлийн жилд төгсөлтийн сургалтаас
чиглэл солих, суралцах эрхээ сэргээлгэх, сургалтаас түр чөлөөлөгдөх, сургалтаас
бүр чөлөөлөгдөх суралцагчдын өргөдлийг 2023 оны 08 дүгээр сарын 24-с 09
дугаар сарын 08-ны өдрийг хүртэл хүлээн авах тул суралцагсад өргөдөлийг
Эрдмийн сургуулийн 02 тоотын Төгсөлтийн сургалтын бодлого зохицуулах газарт
өгнө үү.
Та доорх холбоосоор орж өргөдлийн маягтын дагуу өргөдлөө бичнэ үү.

  1. Сургалтаас түр чөлөөлөгдөх
  2. Хөтөлбөр сольж суралцах
  3. Сургалтаас бүр мөсөн чөлөөлөгдөх
  4. Суралцах эрх сэргээлгэх
  5. Магистрын цахим сургалтаас магистрын танхимын сургалт руу шилжин суралцах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *