Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2024 оны 04 дүгээр сарын ээлжит хуралдаан 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-нд болно.

удалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 04 дүгээр сарын ээлжит хуралдаан 2024.04.19-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана. Тиймээс бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу бүрэн гүйцэт submit хийнэ үү.

Хурлын бүртгэлийн 2024.04.16-ны 17:00 цагт тасалбар болгохыг анхаарна уу.

Жич: бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу бүрэн гүйцэт submit хийнэ үү.

Судалгааны зөвшөөрөл авах суралцагч нар ЭНД дарх харна уу

Судалгааны дүгнэлт авах суралцагч нар ЭНД дарж харна уу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *