СУДАЛГААНЫ ЁС ЗҮЙН ХЯНАЛТЫН ХОРООНЫ 6-Р САРЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 6-р сарын ээлжит хурал 2021.06.04-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана. Тус хурлаар орох магистрант, докторант, судлаач нар бүртдүүлэх материалыг бүрэн гүйцэт бүрдүүлэн ЦАХИМ бүртгэлийг заавал хийж тухайн хурлаар хэлэлцэгдэхийг анхаарана уу. Хурлын бүртгэлийн 2021.06.02-ны 17:00 Дэлгэрэнгүй