Нийт магистрант, докторант нарын анхааралд

Судлаач сонгон шалгаруулна.

НЭМС-ийн Эрүүл мэндийн бодлогын тэнхимд хэрэгжсэн, хэрэгжиж байгаа дараах 2 төсөлд магистрант, докторант нарыг сонгон шалгаруулна. Үүнд:

  1. Агаарын бохирдлын эрүүл мэнд, эдийн засгийн нөлөөлөл төсөлд 1 докторант
    • Энэхүү төсөл нь 2020-2021 онд АШУҮИС-ийн ШУТДС-ийн дэмжлэгтэй хэрэгжиж байгаа. Төслийн мэдээлэл бүрэн цугларсан.
  2. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дундах зарим халдварын дархлаа тогтцыг судлах төсөлд 1 магистрант
    • Энэхүү төсөл нь ДЭМБ-ын санхүүжилттэй хэрэгжинэ. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн мэдээлэл цугларсан. Лабораторийн шинжилгээ хийгдэнэ.

Сонирхсон судлаачид дараах утсаар, эсвэл цахим шуудангаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.

Утасны дугаар: 99170640

Цахим шуудангийн хаяг: munkherdene@mnums.edu.mn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *