Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2022 оны 04 дүгээр сарын ээлжит хурал 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-нд болно.

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 04 дүгээр сарын ээлжит хурал 2022.04.29-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана.

АШУҮИС-ийн эрдмийн чуулган-64 НЭГДСЭН ХУРАЛДААН-тай давхцаж байгаа тул  7 хонгоор хойшлон 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдөр болохоор боллоо.

Хурлын бүртгэлийн 2022.04.22-ны 17:00 цагт тасалбар болгох бөгөөд 2022.04.22-ны өдрөөс хойш бүртгүүлсэн хүмүүс дараагийн 05 дугаар сарын ээлжит хуралд орохыг анхаарна уу.

Судалгааны зөвшөөрөл авах суралцагч нар ЭНД дарх харна уу

Судалгааны дүгнэлт авах суралцагч нар ЭНД дарж харна уу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *