Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 03-р сарын ээлжит хурал хойшлон 2022.03.25-ны өдөр болно

Тус хурлын бүртгэлийг 2022.03.22-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл gp.mnums.edu.mn хаягаар хүлээн авна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *