Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2022 оны 03 дугаар сарын ээлжит хурал 2022 оны 03 дүгээр сарын 18-нд болно.

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 03 дугаар сарын ээлжит хурал 2022.03.18-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана.

Хурлын бүртгэлийн 2022.03.15-ны 17:00 цагт тасалбар болгох бөгөөд 2022.03.15-ны өдрөөс хойш бүртгүүлсэн хүмүүс дараагийн 04 дүгээр сарын ээлжит хуралд орохыг анхаарна уу.

Судалгааны зөвшөөрөл авах суралцагч нар ЭНД дарх харна уу

Судалгааны дүгнэлт авах суралцагч нар ЭНД дарж харна уу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *