Өргөдөл хүлээн авах тухай

АШУҮИС-ийн 2022-2023 оны хаврын хичээлийн жилд төгсөлтийн сургалтаас
чиглэл солих, суралцах эрхээ сэргээлгэх, сургалтаас түр чөлөөлөгдөх, сургалтаас
бүр чөлөөлөгдөх суралцагчдын өргөдлийг 2023 оны 05 дүгээр сарын 29-с 06
дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэл хүлээн авах тул суралцагсад өргөдөлийг
Эрдмийн сургуулийн 02 тоотын Төгсөлтийн сургалтын бодлого зохицуулах газарт
өгнө үү.

Та доорх өргөдлийн маягтуудаас бичих өргөдлийнхөө дагуу татаж өргөдлөө бичнэ үү.

Сургалтаас түр чөлөөлөгдөх / Жилийн чөлөө/

Хөтөлбөр сольж суралцах

Сургалтаас бүр мөсөн чөлөөлөгдөх /Сургалтаас хасуулах/

Сургалтын эрх сэргээлгэх

Танхимийн магистр болон цахим магистрын хооронд шилжих

Хөтөлбөр сольж суралцах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *