Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2023 оны 05 дугаар сарын ээлжит хуралдаан 2023 оны 05 дугаар сарын 26-нд болно.

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 05 дугаар сарын ээлжит хуралдаан 2023.05.26-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана. Тиймээс бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу бүрэн гүйцэт submit хийнэ үү.

Хурлын бүртгэлийн 2023.05.23-ны 17:00 цагт тасалбар болгохыг анхаарна уу.

Жич: бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу бүрэн гүйцэт submit хийнэ үү.

Судалгааны зөвшөөрөл авах суралцагч нар ЭНД дарх харна уу

Судалгааны дүгнэлт авах суралцагч нар ЭНД дарж харна уу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *