2021-2022 оны намар, хаврын элсэлтээр элссэн 2-р дамжааны докторантуудын МЭРГЭШҮҮЛЭХ хичээлийн ерөнхий хуваарь

Жич: 2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын элсэлтийн докторантуудын МЭРГЭЖЛИЙН хичээлийг МЭРГЭШҮҮЛЭХ хичээлээс зөрүүлж хийнэ.

Нийт докторантууд хичээл тус бүрд заасан Тэнхимийн эрхлэгч нартай холбогдон нарийвчилсан хуваарийг авч хичээлд суухыг анхаарна уу

Эмнэлзүйн анагаахын ухааны чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Био-Анагаах ухааны чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Эм зүйн чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Нүүр ам судлалын чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Сувилахуйн чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Уламжлалт анагаахын чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Анагаах ухааны боловсрол судлалын чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *