2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын элсэлтийн танхимын магистр, докторын сургалтын хичээлийн хуваарь

2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын элсэлтийн докторын сургалтын хичээлийн хуваарийг ЭНД дарж харна уу

Докторын сургалтын анги хэсгийн хуваарилалтыг ЭНД дарж хана уу

2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын элсэлтийн танхимын магистрын сургалтын хичээлийн хуваарийг ЭНД дарж харна уу

Танхимын магистрын сургалтын анги хэсгийн хуваарилалтыг ЭНД дарж хана уу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *