Магистр, Докторын элсэгчдийн төлбөр төлөлт /Залруулга/

Докторын болон магистрын танхимын сургалтын элсэгчдийн xcloud систем рүү нэвтрэх mail хаягт алдаа гарсан тул та доорх файлаас өөрийн оюутны код, mail хаягийн дагуу нэвтэрнэ үү.

Нууц үг : Регистрийн дугаарын үсэггүй 8 оронтой тоо

Докторын сургалт

Магистрын танхимын сургалт

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *