Төгсөлтийн сургалтын 2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын элсэлтийн магистрант, докторантуудын уулзалт

Төгсөлтийн сургалтын бодлого зохицуулалтын газар нь 2022-2023 оны хичээлийн намрын элсэлтийн магистрант, докторантуудтай уулзах хурлыг зохион байгуулах тул та бүхэн 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 17:00 цагт Эрдмийн сургуулийн №9 тоот өрөөнд хүрэлцэн ирнэ үү. Цаг баримтлалыг мөрдөнө үү.

Жич: Тус уулзалтад хүрэлцэн ирсэн суралцагсдад СОНГОН судлах 1 багц цагийн хичээлийг тооцно.

Хуралд суух суралцагсад ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *