Нийт суралцагч нарын анхааралд

Хичээл 2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэх ба хичээлийн хуваарь 2022 оны 10 дугаар сарын 6-7 ны хооронд веб дээр байршина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *