Элсэлтийн шалгалтын дүн

Магистр, докторын шалгалтанд тэнцсэн элсэгчдийн шифртэй танилцана уу.

Докторын сургалт

Магистрын танхимийн сургалт

Магистрын цахим сургалт

Дээрх тэнцсэн элсэгчид сургалтын төлбөрөө төлсний дараа тушаалд орохыг анхаарна уу.

Төлбөр хэрхэн төлөх мэдээллийг удахгүй вэб хуудсанд байршуулна.

Сургалтын төлбөр :

Доктор – 3,339,600 төгрөг

Танхимийн магистр – 2,732,400

Цахим магистр – 2,732,400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *