Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2022 оны 09 дүгээр сарын ээлжтт хуралдаан 2022 оны 09 дүгээр сарын 23-нд болно.

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны 09 дүгээр сарын ээлжит хуралдаан 2022.09.23-ны өдөр ЦАХИМААР зөвхөн гишүүд хуралдана.

Хурлын бүртгэлийн 2022.09.20-ны 17:00 цагт тасалбар болгохыг анхаарна уу.

Жич: бүрдүүлэх материалыг шаардлагын дагуу бүрэн гүйцэт submit хийнэ үү.

Судалгааны зөвшөөрөл авах суралцагч нар ЭНД дарх харна уу

Судалгааны дүгнэлт авах суралцагч нар ЭНД дарж харна уу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *