МАГИСТР, ДОКТОРЫН 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намар, хаврын элсэлтийн мэргэшүүлэх хичээлийн хуваарь (2-р дамжаа)

2020-2021 оны ХАВРЫН элсэлтийн 1-р дамжааны үлдсэн хичээлийн хуваарийг ЭНД дарж харна уу

Эмнэлзүйн анагаахын ухааны чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Био-Анагаах ухааны чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Эм зүйн чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Нүүр ам судлалын чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Сувилахуйн чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Уламжлалт анагаахын чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Анагаах ухааны боловсрол судлалын чиглэлээр элсэн суралцаж буйн докторантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

МАГИСТРЫН ТАНХИМЫН СУРГАЛТЫН 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хаврын элсэлтийн мэргэшүүлэх хичээлийн хуваарь (1-р дамжаа)

Эмнэлзүйн анагаахын ухааны чиглэлээр элсэн суралцаж буйн магистрантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Био-Анагаах ухааны чиглэлээр элсэн суралцаж буйн магистрантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр элсэн суралцаж буйн магистрантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Эм зүйн чиглэлээр элсэн суралцаж буйн магистрантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Нүүр ам судлалын чиглэлээр элсэн суралцаж буйн магистрантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Сувилахуйн чиглэлээр элсэн суралцаж буйн магистрантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Уламжлалт анагаахын чиглэлээр элсэн суралцаж буйн магистрантууд хичээлийн хуваарийн ЭНД дарж харна уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *