СУДАЛГААНЫ ЁС ЗҮЙН ХЯНАЛТЫН ХОРООНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ 4-Р САРЫН 16-НЫ ӨДӨР ЦАХИМААР БОЛНО

Судалгааны ёс зүйг хяналтын хорооны ээлжит хурал 2021.04.16-ны өдөр цахим хураал дараах ажлуудыг хэлэлцэх болно. Судалгааны зөвшөөрөл авах суралцагч нар ЭНД дарх харна уу  Судалгааны дүгнэлт авах суралцагч нар ЭНД дарж харна уу

СУДАЛГААНЫ ЁС ЗҮЙН ХЯНАЛТЫН ХОРООН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ 2021 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 16-НЫ ӨДӨР БОЛНО

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал 2021 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр ЦАХИМААР болно. 2021 оны 04 дүгээр сарын 14-ны өдөр хүртэл бүртгүүлсэн магистрант, докторант, судлаач нарын материал тус хурлаар хэлэлцэгдэж, 14-ны өдрөөс хойш бүртгүүлсэн судлаачдын материал 05 Дэлгэрэнгүй