Магистрын сургалтын төгсөлт

Жинхэнэ хамгаалалтад орсон суралцагч нь дараах материалыг бүрдүүлж ТСБЗГ- өгнө. Бүрдүүлэх материалыг хамгаалалтад орсны дараа 7 хоногийн дотор бүрдүүлж өгнө.

  1. Жинхэнэ хамгаалалтын хурлын протокол
  2. Хамгаалуулах зөвлөлийн тогтоол /1,2,3,4/
  3. Шүүмж /ажлын 5 хоногийн дотор/
  4. Илтгэх хуудас /10 хоногийн дотор/. ЭНД ДАРЖ загвар файл татаж авна уу.
  5. Голч дүнгийн хуудас
  6. Магистрын ажлын дэвтэр хураалгах
  7. Номын сангийн бичиг /14 хоногийн дотор/
 • Хувцасны түрээсний мөнгө /Гардуулах ёслолд оролцох тохиолдолд урьд өдөр нь өгнө/